Odpovede na často kladené otázky


Kliknite na otázku pre zobrazenie odpovede.

Je povolené nekomerčné použitie videí pre osobnú potrebu za účelom vzdelávania. Videá môžete používať ako učiteľ pri výuke na verejných školách. Predpokladom je dodržanie vlastníckych a autorských práv. Pri akomkoľvek zdieľaní uveďte minimálne túto citáciu: Valdemar Švábenský, www.elea.sk (môžete pridať ďalšie súvisiace informácie, napr. odkaz na YouTube). Plné znenie podmienok použitia videí popisuje Štandardná licencia YouTube.

Bez výslovného súhlasu autora nie je povolené komerčné použitie videí, ani žiadne také, ku ktorému by sa viazal akýkoľvek poplatok (napr. počas plateného doučovania, na súkromnej škole). Nie je povolené videá ani ich časti modifikovať ani používať v rámci iných diel.

Na materiály mimo videí (učebné texty, prezentácie, pomôcky) sa viaže licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Materiály môžete používať pre nekomerčné účely a šíriť v pôvodnej podobe s odkazom na autora, ale nesmiete ich meniť.

Ak máte pocit, že podmienky boli porušené, prosím, kontaktujte ma.

V prípade, že objavíte zdieľanie mojich videí alebo materiálov mimo tohto webu a YouTube (napríklad na torrentoch alebo službách ako je Uložto), prosím, kontaktujte ma.

Videá spracúvam na svojom počítači (Intel Core i7-4790K, 16 GB DDR3 RAM). Ako „tabuľu“ využívam program Autodesk Sketchbook Express 2011. Na písanie namiesto myši používam grafický tablet Wacom Intuos 5 Pro Medium. Pri tom snímam to, čo sa mi odohráva na monitore. Na záznam obrazovky a následnú úpravu videa používam program Camtasia Studio 8. Nakoniec, na záznam zvuku používam program Audacity a mikrofón Blue – Snowball ICE.

Čo sa týka hardware, grafický tablet Wacom Intuos Pro Medium je k dispozícii v slovenských e-shopoch s elektronikou za približne 300 €. Podobne mikrofón Blue – Snowball ICE v cene asi 75 €. Čo sa týka software, kresliaci program Autodesk Sketchbook Express 2011 bol súčasťou balenia tabletu. Alternatívou je pokročilejší Autodesk Sketchbook Pro 7 za asi 60 €. Program Camtasia Studio 8 si môžete zakúpiť z oficiálnej stránky predajcu za približne 305 €. Nakoniec, program Audacity na záznam zvuku je voľne dostupný na stiahnutie.

Okrem vlastných znalostí vychádzam zo svojich poznámok z hodín matematiky, ktoré som absolvoval na strednej a vysokej škole a niekedy si pomáham anglickou Wikipediou.

Tvorím videá pre spoločnosť Datakabinet. Niekoľko výukových videí nájdete aj v rámci mojej bakalárskej práce. Každé video pre projekt Elea: nauč sa matiku hneď po dokončení nahrám na YouTube a do niekoľkých dní zakategorizujem na web. Všetky videá, ktoré som vyrobil sú dostupné a žiadne ďalšie neskrývam :)

Skúste si prejsť kategórie videí na webe. Ak video nenájdete v žiadnej vhodnej kategórii, nemám ho. Ak si nie ste istí, v akej kategórii video hľadať, prejdite si prosím všetky. Je to určite rýchlejšie ako čakať na odpoveď mailom a možno natrafíte aj na niečo ďalšie, čo bude pre Vás zaujímavé.

Ak máte záujem o pomoc s matematikou, navštívte sekciu Služby.

Na to žiaľ neviem odpovedať.

V slovenčine alebo v češtine:

 • Priklady.eu: Spriatelený web s príkladmi zo stredoškolskej matematiky, fyziky a chémie
 • Videá z fyziky: Viac ako 250 videí zo stredoškolskej fyziky
 • Khanova škola: Khan Academy po česky
 • Kvízy.eu: Online vedomostné kvízy z rôznych oblastí
 • Matematika.cz: Online učebnica matematiky pre základné, stredné aj vysoké školy
 • Šach: Web pre popularizáciu a výuku šachu

V angličtine:

 • Khan Academy: Najväčšia databáza výukových videí
 • WolframAlpha: Geniálna kalkulačka a ešte viac
 • Art of Problem Solving: Kolekcia asi 300 videí o matematike podrobne vysvetlených pre začiatočníkov, až po možnosť online súťaženia v riešení náročnejších úloh
 • Project Euler: Séria matematických a programátorských úloh
 • Integer Sequences: Pravdepodobne najväčšia databáza číselných postupností