Odpovede na často kladené otázky


Kliknite na otázku pre zobrazenie odpovede.

Je povolené nekomerčné použitie videí pre osobnú potrebu za účelom vzdelávania. Videá môžete používať ako učiteľ pri výuke na verejných školách. Predpokladom je dodržanie vlastníckych a autorských práv. Pri akomkoľvek zdieľaní uveďte minimálne túto citáciu: Valdemar Švábenský, www.elea.sk (môžete pridať ďalšie súvisiace informácie, napr. odkaz na YouTube). Plné znenie podmienok použitia videí popisuje Štandardná licencia YouTube.

Bez výslovného súhlasu autora nie je povolené komerčné použitie videí, ani žiadne také, ku ktorému by sa viazal akýkoľvek poplatok (napr. počas plateného doučovania alebo na súkromnej škole). Nie je povolené videá ani ich časti modifikovať ani používať v rámci iných diel bez súhlasu autora.

Na materiály mimo videí (učebné texty, prezentácie, pomôcky) sa viaže licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Materiály môžete používať pre nekomerčné účely a šíriť v pôvodnej podobe s odkazom na autora, ale nesmiete ich meniť.

Ak máte pocit, že podmienky boli porušené, prosím, kontaktujte ma.

V prípade, že objavíte zdieľanie mojich videí alebo materiálov mimo tohto webu a YouTube (napríklad na torrentoch alebo službách ako je Uložto), prosím, kontaktujte ma.

Videá spracúvam na svojom počítači (Intel Core i7-4790K, 16 GB DDR3 RAM, GeForce GTX 1650 SUPER). Ako „tabuľu“ využívam program Autodesk Sketchbook. Na písanie namiesto myši používam grafický tablet Wacom Intuos 5 Pro Medium. Pri tom snímam to, čo sa mi odohráva na monitore. Na záznam obrazovky a následnú úpravu videa používam program Camtasia 2020. Nakoniec, na záznam zvuku používam program Audacity a mikrofón Blue – Snowball ICE.

Čo sa týka hardware, grafický tablet Wacom Intuos Pro Medium je k dispozícii v slovenských e-shopoch s elektronikou za približne 250 €. Mikrofón Blue – Snowball ICE v cene asi 75 €. Čo sa týka software, kresliaci program Autodesk Sketchbook je zdarma. Program Camtasia 2020 si môžete zakúpiť z oficiálnej stránky predajcu za približne 270 €. Nakoniec, program Audacity na záznam zvuku je voľne dostupný na stiahnutie.

Okrem vlastných znalostí vychádzam zo svojich poznámok z hodín matematiky, ktoré som absolvoval na strednej a vysokej škole a niekedy si pomáham anglickou Wikipediou.

Tvorím videá pre spoločnosť Datakabinet (konkrétne: tu a tu). Niekoľko výukových videí nájdete aj v rámci mojej bakalárskej práce. Každé video pre projekt Elea: nauč sa matiku hneď po dokončení nahrám na YouTube a do niekoľkých dní zakategorizujem na web. Všetky videá, ktoré som vyrobil sú dostupné a žiadne ďalšie neskrývam :)

Skúste si prejsť kategórie videí na webe. Ak video nenájdete v žiadnej vhodnej kategórii, nemám ho. Ak si nie ste istí, v akej kategórii video hľadať, prejdite si prosím všetky. Je to určite rýchlejšie ako čakať na odpoveď mailom a možno natrafíte aj na niečo ďalšie, čo bude pre Vás zaujímavé.

Ak máte záujem o pomoc s matematikou, navštívte sekciu Služby.

Na to žiaľ neviem odpovedať.

 • Datakabinet: Prehľadne a kvalitne spracované výukové témy, materiály, a videá ‐ vrátane mojich
 • HackMath: najväčšia voľne dostupná databáza riešených príkladov na Slovensku a v Česku
 • Priklady.eu: Web s príkladmi zo stredoškolskej matematiky, fyziky a chémie
 • Kvízy.eu: Online vedomostné kvízy z rôznych oblastí
 • Videá z fyziky: Viac ako 250 videí zo stredoškolskej fyziky
 • Khanova škola: Khan Academy po česky
 • Matematika.cz: Online učebnica matematiky pre základné, stredné aj vysoké školy

Videá:

 • Khan Academy: Najväčšia databáza výukových videí
 • 3Blue1Brown: Kvalitné videá, ktoré vizuálne vysvetľujú matematické koncepty
 • Numberphile: Zmes rôznych videí o matematike
 • Vihart: Zábavne a fascinujúco vysvetlené matematické zaujímavosti
 • Art of Problem Solving: Kolekcia asi 300 videí o matematike pre začiatočníkov, až po možnosť online súťaženia v riešení náročnejších úloh
 • TED Talks: 8 videí o matematike pre širokú verejnosť
 • Ďalšie TED Talks: 6 videí pre ľudí, ktorí v škole nenávideli matematiku

Učebnice a knihy:

Cvičenia:

 • Project Euler: Séria matematických a programátorských úloh
 • Matematické hry: Odkazy na množstvo hier, ktoré vysvetľujú matematické princípy

Kalkulačky, výpočty a vizualizácie:

 • WolframAlpha: Geniálna kalkulačka a ešte viac
 • Desmos: Aplikácia pre vykresľovanie interaktívnych grafov
 • Integer Sequences: Pravdepodobne najväčšia databáza číselných postupností

Reddit:

Memes and fun:

Programovanie v Pythone:

Reddit:

Memes and fun: